วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564
ผลโพลล์ยัน‘บิ๊กตู่’ มีผลงานโดดเด่นสด วอนถ้าคิดจะปรับ ครม.
โดย กะบาล ทีม : 09 มี.ค. 63
184
บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ นายกรัฐมนตรีสมัยที่2
Detail :

ผลโพลล์ยัน‘บิ๊กตู่’ มีผลงานโดดเด่นสด วอนถ้าคิดจะปรับ ครม.
วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.
โดย. แนวหน้า

บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ นายกรัฐมนตรีสมัยที่2

ผลโพลล์ยัน‘บิ๊กตู่’

มีผลงานโดดเด่นสด

วอนถ้าคิดจะปรับ ครม.

อย่าเลือกคนที่ด่างพร้อย

จี้แก้ภัยแล้ง/ค่าครองชีพ

กรุงเทพโพลล์ และซูเปอร์โพล มีความเห็นไปในทางเดียวกัน เชื่อมือ “บิ๊กตู่” ในการแก้ไขสารพัดปัญหา วอนหากจะคิดปรับครม.อย่าเอาคนด่างพร้อยเข้ามา เผย ชาวบ้านกลัวภัยแล้ง ค่าครองชีพตกต่ำมากกว่าไวรัสโควิด-19 ด้านประชาธิปัตย์ทำข้อเสนอและความเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลักเกณฑ์ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียร้อยแล้ว เตรียมส่งให้ ประธาน กมธ.รวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พิจารณา


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม กรุงเทพโพลล์ ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.”เก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,202คน

พบว่ารัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม คิดเป็นร้อยละ 11.4 รองลงมา คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 11.3 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ คิดเป็นร้อยละ 2.6 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 2.5 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯและนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นร้อยละ 1.6 เท่ากัน ขณะที่ ร้อยละ 72.9 ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด

อยากได้รมต.เก่งเหมาะ-ไม่ด่างพร้อย

เมื่อถามว่า อยากได้รูปแบบ ครม. แบบไหนที่โดนใจ หากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.2 อยากให้มีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกระทรวง รองลงมาร้อยละ 51.5 อยากให้มีรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้ประชาชนอย่างจริงจัง ตรงจุด และร้อยละ 33.2 อยากให้มีรัฐมนตรีที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่มีประวัติทุจริต

เมื่อถามว่าหากมีการปรับครม.เรื่องที่อยากเห็นการแก้ปัญหามากที่สุดจากครม.ชุดใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ78.4 อยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง รองลงมาร้อยละ50.2อยากให้ควบคุมการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 และร้อยละ45.9อยากให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร


ชูปเปอร์โพลเผยผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงพอใจการแก้ปัญหาด้านเกษตรของรัฐบาล”ประยุทธ” พร้อมเสนอขอให้เดินหน้าแก้ปัญหา ภัยแล้ง และราคาสินค้าเกษตรต่อเนื่องขณะที่ร้อย90.4 เห็นว่าภัยแล้งน่ากลัวกว่าโควิค19 ขณะที่ร้อยละ93.1 เห็นว่าราคาพืชผลเกษตรกระเงินในกระเป๋า และส่วนใหญ่ยังพอใจผลงานรัฐบาลแก้ปัญหาสินค้า

ซูเปอร์โพล์พอใจ”ประยุทธ์”

ด้านสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องภัยแล้ง กับ โควิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภัยแล้ง กับ โควิด กรณีศึกษาเสียงเกษตรกร ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,142 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 1 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาพบว่าผลสำรวจส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.4 ระบุภัยแล้งมีผลกระทบมากกว่าโรคโควิด ในขณะที่ร้อยละ 9.6 ระบุโรคโควิดกระทบมากกว่า ภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.1 ระบุ ราคาพืชผลเกษตรกระทบเงินในกระเป๋ามากกว่าโรคโควิด ในขณะที่ร้อยละ 6.9 ระบุ โรคโควิด กระทบเงินในกระเป๋ามากกว่า

อย่างไรก็ตามผลสำรวจยังระบุด้วยว่าร้อยละ 39.5 รู้สึกพอใจระดับดีต่อผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง ราคายาง ของเกษตรกร เพราะขายยางได้ราคาดีขึ้น แต่กลัวจะไม่ต่อเนื่อง รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรแต่ยังไม่ได้ราคาที่อยากได้และต้องการให้ช่วยราคาพืชผลเกษตรกรรายอื่น ๆ ด้วย ในขณะที่ร้อยละ 25.7 พอใจระดับดีมากถึงดีเยี่ยมเพราะขายยางได้ราคาดีขึ้นต่อเนื่อง พอใจราคาที่ได้แล้ว ขายยางได้ราคาดีกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร และแก้ปัญหาม็อบจริงจัง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 34.8 ไม่พอใจเลย เพราะ ยังไม่ได้ราคาที่อยากได้ ต้องการให้แก้ปัญหาครบวงจร

อยากให้แก้ไขภัยแล้ง

ขณะเดียวกันผลสำรวจร้อยละ 88.9 ต้องการให้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพิ่มงบประมาณแก้ภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 11.1 ไม่ต้องการ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.2 ระบุ การปรับ ครม. ไม่มีประโยชน์ ปรับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น มุ่งแก้ปัญหาดีกว่า ในขณะที่ร้อยละ 26.8 ระบุ มีประโยชน์

ทั้งนี้ ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า “เสียงเกษตรกร”เป็นคนละเรื่องกับกระแสที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างกว้างขวางในเวลานี้เพราะการทำงานของรัฐบาลและกระแสของคนในเมือง และคนในโลกโซเชียลมุ่งเน้นไปที่ไวรัสโควิด-19 แต่ข้อมูลผลโพล “เสียงเกษตรกร” กลับเป็นคนละขั้วแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ระบุชัดเจนว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากกว่าโรคโควิด-19 ราคาพืชผลทางการเกษตรกระทบเงินในกระเป๋าของพวกเขา มากกว่าโควิด-19. ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มายังพอใจการแก้ไขปัญหาราคายางและนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ผลที่ตามมาคือเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลทุ่มงบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งได้ครบวงจรเพื่อป้องกันแก้ปัญหาเงินในกระเป๋าของเกษตรกรได้ยั่งยืนมากกว่า

ปชป.ส่งข้อเสนอให้กมธ.แก้รธน.10มีค.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ปนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า พรรคประชาธิปัตย์ทำข้อเสนอและความเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลักเกณฑ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งให้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ให้แต่ละพรรคการเมืองส่งข้อเสนอแนะได้ภายในวันที่10 มีนาคมนี้

“พรรคประชาธิปัตย์ย้ำจุดยืนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นอีกเรื่องเร่งด่วน มี 3 ประเด็นที่จะเสนอ คือ เรื่องสิทธิของประชาชน ที่มาของ ส.ส.และ ส.ว. รวมถึง เรื่องการคำนวณคะแนนเลือกตั้ง การใช้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ หรือ 2 ใบ และ จะทำอย่างไรให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ง่ายขึ้น”นายราเมศ กล่าว

แนะใช้ กมธ.ถกปัญหาแทนเปิดวิสามัญ

นายราเมศ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของเยาวชน ที่ให้มีการตั้งสภาเยาวชนแห่งชาติ บรรจุไว้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ เห็นด้วยที่คณะกรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎรจะหยิบยกประเด็นการชุมนุมของกลุ่มนิสิต นักศึกษามาหารือ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและหาทางออกร่วมกัน

ส่วนกรณีที่มีผู้เสนอให้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษานั้น นายราเมศ เห็นว่า เป็นเรื่องของรัฐบาล และ ส.ส. ที่จะพิจารณา แต่ส่วนตัวในฐานะเลขานุการ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เห็นว่า สภาฯ ยังมีกลไกกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆ 35 ชุด และกรรมาธิการวิสามัญ อีกหลายกรรมาธิการ จึงไม่จำเป็นต้องเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้

ญาติวีรชนชี้รัฐถึงทางตัน

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 และอดีตกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ว่า สถานการณ์บ้านเมือง ขณะนี้กำลังเผชิญวิกฤติรอบด้านและได้เดินทางมาถึงทางตันแล้ว ต้องล้างไพ่กันใหม่ ยากที่จะหาทางออกอย่างอื่น ด้วยเหตุผลต่างๆ

อาทิ เศรษฐกิจล้มเหลว ประชาชนกำลังเดือนร้อนทุกหย่อมหญ้า แต่กลุ่มทุนใหญ่ไม่กี่กระกูลร่ำรวยมากขึ้นทุกวัน ขณะที่ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลไร้เอกภาพ และไร้ความสามารถไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา คิดแต่จะแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกกำลังถดถอย หากประเทศยังใช้ทีมเศรษฐกิจชุดเดิมจะเกิดวิกฤติลุกลามหนักกว่าปี2540


การทุจริตประพฤติมิชอบคอร์รัปชั่น มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทย แม้นายกรัฐมนตรี ไม่มีธุรกิจของตัวเอง แต่คนทำธุรกิจ พ่อค้า ยังมีการจ่าย “ใต้โต๊ะ” เหมือนเดิม ข้าราชการบางหน่วยงานมีการซื้อ-ขายเก้าอี้หนักกว่ายุคก่อน โครงการเศรษฐกิจต่างๆของรัฐก็เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่ผู้นำรัฐบาลก็ไม่มีมาตรการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง

สภาผู้แทนราษฎรเสื่อมทรุด ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่มีการซื้อ-ขายตัวส.ส.อย่างโจ่งแจ้งในราคา20-30 ล้านบาท เพื่อแลกกับการย้ายมาอยู่ข้างพรรคร่วมรัฐบาล การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีข่าวฝ่ายค้าน “มวยล้ม ต้มคนดู” ส.ส.ฝ่ายค้านบางคนโหวตหนุนรัฐบาล แลกกับการที่ตัวเองไม่ถูกดำเนินคดี

ผู้นำไม่ทำตามสัญญา วันยึดอำนาจ 22พ.ค.2557 ผู้นำคณะรัฐประหารได้ให้สัญญาประชาคมว่าจะทำให้ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ผ่านมา6ปีพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อ ซื้อเวลา เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจเท่านั้น

#บิ๊กตู่ #นายก #ประยุทธ์ #นายกรัฐมนตรี #พรรคพลังประชารัฐ

เรื่องเด่น

คุณยายวัย 99 หายจาก COVID-19

332
04 เม.ย. 63

ศบค. สั่งคนไทย 158 คนที่กลับจากสุวรรณภูมิเมื่อวาน ไปรายงานตัวเพื่อกักตัวด่วน หากไม่มาจะมีโทษตามกฎหมาย

168
04 เม.ย. 63

เยอรมนี ยังเผชิญวิกฤติโควิดระบาดหนัก ยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่ง 9.1หมื่น ใกล้แตะหลักแสน ขณะที่ยอดติดเชื้อในสเปนแซงอิตาลี ขึ้นมาอยู่อันดับ 2 ของโลกแล้ว

183
04 เม.ย. 63

สแกน"โควิด" แรงงานจีนเข้าไทย ไม่พบป่วย แต่ยังกักตัวเฝ้าระวัง 14 ตัว

177
04 มี.ค. 63

กทม.สั่งการให้โรงเรียนสังกัดทั้ง 437 แห่ง

186
03 มี.ค. 63

เกาหลีใต้ติดเชื้อทะลุ 3,500 ผู้นำลั่นสู้ไม่ถอยจะฟื้นฟูศก.ของประเทศให้ได้

185
02 มี.ค. 63

สธ.แถลงหนุ่ม ตายคนแรกในไทย ป่วยไข้เลือดออกก่อน ทำงานใกล้ชิดคนจีน

177
01 มี.ค. 63

น้อมกราบถวายความอาลัย หลวงปู่พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ)

182
02 มี.ค. 63

ย้ำผู้ป่วยไข้หวัดต้องสวมหน้ากากรับผิดชอบต่อสังคม

183
28 ก.พ. 63

สำนักงานเขตดอนเมืองเร่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ในโรงเรียนพระหฤทัย

174
27 ก.พ. 63

สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกใบแถลงคดี ‘บรรยิน’ ฆ่าพี่ชาย ‘ผู้พิพากษา’

264
25 ก.พ. 63

โรคระบาดก็กำลังลุกลามอย่างรวดเร็ว ถ้ายิ่งมักง่ายแบบนี้คงจะไปกันใหญ่

142
02 มี.ค. 63

เกาหลีใต้ตั้งข้อหาผู้นำนิกายฉาวปกปิดรายชื่อสาวกติดโควิด-19

176
02 มี.ค. 63

พบอีก 3 ผู้โดยสารอินเดีย-ญี่ปุ่น-เยอรมัน สงสัยป่วย โควิด 19 ส่งกักตัวแล้ว

155
02 มี.ค. 63

อาลัย "สุเทพ วงศ์กำแหง" ศิลปินแห่งชาติ

194
27 ก.พ. 63

กทม. เตรียมลงดาบ 3 วินรุม Grab ยึดเสื้อวิน 3 ปี

183
03 มี.ค. 63

ประเทศไทย พุ่งติดอันดับ 5 ของโลก

219
25 ก.พ. 63

ไฟป่า‘เขาใหญ่’จ่อลามเข้านครนายก เพลิงผลาญนับพันไร่

230
26 ก.พ. 63

ตำรวจจราจร โครงการพระราชดำริ "ภารกิจเพื่อประชาชน"

346
20 ม.ค. 63

ผบช.ภ.6 นำทีมแถลงข่าวหลังจับไอซ์ล็อตใหญ่ กว่า 1,500 กก.

349
22 ต.ค. 62

วงการบันเทิงสิ้น อั๋น ธนกร พงษ์สุวรรณ

333
04 เม.ย. 63

ผลโพลล์ยัน‘บิ๊กตู่’ มีผลงานโดดเด่นสด วอนถ้าคิดจะปรับ ครม.

185
09 มี.ค. 63